ఈ నలుగురు పతితులు తమ క్రిస్మస్ కరోల్ కోసం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి బదులుగా ఫక్ చేస్తారు

వ్యాఖ్యలు

గోడ వ్యాఖ్యలను పోస్ట్ చేయడానికి మీరు తప్పనిసరిగా లాగిన్ అయి ఉండాలి. దయచేసి ప్రవేశించండి లేదా సైన్అప్ (ఉచిత).

Ads
Ads