ఈ అమ్మాయి, సాయా కరీమ్, నేను ఒక పెళ్లిలో కలుసుకున్నాను, నా ఆత్మవిశ్వాసం పతిత లాగా నడుస్తుంది

వ్యాఖ్యలు

గోడ వ్యాఖ్యలను పోస్ట్ చేయడానికి మీరు తప్పనిసరిగా లాగిన్ అయి ఉండాలి. దయచేసి ప్రవేశించండి లేదా సైన్అప్ (ఉచిత).

Ads
Ads