అతను ఒక బీచ్‌లో నాకు సందేశం ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఈ వ్యక్తిని అతని ఇంటికి అనుసరించాను

వ్యాఖ్యలు

గోడ వ్యాఖ్యలను పోస్ట్ చేయడానికి మీరు తప్పనిసరిగా లాగిన్ అయి ఉండాలి. దయచేసి ప్రవేశించండి లేదా సైన్అప్ (ఉచిత).

Ads
Ads